top of page
blue.png

ABE

Waxbarashada aasaasiga ah ee dadka waaweyn waxay siisaa dadka waaweyn ee da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 24 fursad ay ku kasbadaan shahaado dugsi sare iyo shahaado la aqoonsan yahay ee warshadaha oo ku jira dariiqa shaqo ee barnaamijka maalin dhan. Waxaan bixinaa tilmaamo ku saabsan nuxurka nuxurka akhriska, qorista, xisaabta, iyo Barashada Luqadda Ingiriisiga, iyo sidoo kale koorsooyinka dhalashada, madaniga, xirfadaha farsamada aasaasiga ah, xirfadaha shaqo abuurka, akhris-caafimaad, xirfado waxbarasho, iyo aqoon dhaqaale. Barnaamijka ABE waa xubin ka mid ah Daladda Akhriska iyo Qoraalka ee Bulshada Saint Paul.

bottom of page