top of page
blue.png

ADEEGYADA TAAGEERADA

Dugsiga GAP wuxuu bixiyaa adeegyo taageero bulsho iyo mid shucuureed oo joogto ah oo loogu talagalay carruurta, dhalinyarada, dhalinyarada, iyo qoysaska.

Dugsiga GAP
Xafiiska Adeegga Bulshada

Dugsiga GAP waxa uu martigaliyaa xafiis adeeg bulsho oo dhameestiran kaas oo diiradda ugu weyni ay tahay in lagu xidho ardayda baahiyaha aasaasiga ah iyo agabka si loogu taageero dugsiga iyo kuwa ka baxsan dugsiga.

circle_1.png
circle_2.png

Iskuul ku salaysan
Caafimaadka Maskaxda 

Qaabkeenu wuxuu diiradda saaraa caafimaadka maskaxda ardayda, macalimiinta, shaqaalaha, waalidiinta, qoysaska, iyo bulshada dugsiga weyn.

Gaadiidka

Dugsiga GAP wuxuu bixiyaa gaadiid lagu tago dugsiga iyadoo loo marayo kaadhadhka baska iyo gaaska.

circle_8.png
bottom of page