top of page
marquee_3.png

BARNAAMIJYADA

Iyada oo iskaashi wakhti dheer ah lala yeelanayo Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul, Dugsiga GAP waxa uu ka caawiyaa dhallinta khatarta sare ugu jira guuldarada dugsiga in ay dhammaystiraan shahaadadooda dugsiga sare deegaan si fiican loogu habeeyey si ay u daboolaan xooggooda iyo baahidooda. Dugsiga GAP waa Barnaamij Beddelka Gobolka-Ansaxiyay (SAAP) kaas oo u adeega dhalinyarada gadaal ka ah xirfadaha tacliinta, la kulma dhibaatooyinka caafimaadka dhimirka, uurka ama waalidnimada, dakhligoodu hooseeyo ama guri la'aan, kiimiko ku tiirsan, Bartayaasha Luuqada Ingiriisiga, ama kuwa kale ee la kulmay ama la kulma ku adag tahay nidaamka waxbarashada dhaqanka.

Ciwaanka I

GAP, oo ah goob qandaraas leh oo ka tirsan Dugsiyada Dadweynaha ee St. Paul, waxay ku hawlan tahay horumar joogto ah oo lagu diiwaangeliyayQorshaha Horumarinta Joogtada ah ee Dugsiga (SCIP) iyo Qorshaha Ciwaanka I.

circle_8.png
circle_6.png

ABE

Waxbarashada aasaasiga ah ee dadka waaweyn waxay siisaa dadka waaweyn ee da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 24 fursad ay ku kasbadaan shahaado dugsi sare iyo shahaado la aqoonsan yahay ee warshadaha oo ku jira dariiqa shaqo ee barnaamijka maalin dhan.

Dhalinyarodhis
St. Paul Westside
Dariiqooyinka Xirfadda

Ardayda ku jirta Dugsiga Sare ee Beddelka ah ee Dugsiga Sare iyo Barnaamijyada Waxbarashada Aasaasiga ah ee Dadka Waaweyn ayaa xaq u leh inay iska diiwaan geliyaan barnaamijkayaga YouthBuild AmeriCorps kaas oo u adeega in ka badan 120 dhallinyaro qaangaar ah sannadkii.

circle_4.png
bottom of page