top of page
blue.png

DAREENKA SHAQAALAHA

Maareeyaha Kiis Daryeelka Caafimaadka

YOJANI BACHMEIER

Soo dhawaynta Dugsiga GAP

OMAYRA CHICLANA-AYALA 

Xirfadda & amp; Agaasimaha Diyaargarowga Kulliyadda

REGINA EDMISTEN

Agaasimaha Waxbarashada

JOE FERRARO

Agaasimaha Waxbarashada

JOE FERRARO

Iskuduwaha MIT

MIKE GONZALES

Macallinka ELL

SAARAX HARTLEY

Shaqaale Bulsho

GABRIELA HERNANDEZ

Khabiirka Xogta

TA LAY HTOO

Ku-xigeenka Agaasimaha, Change Inc.

JILL JOHNSON

Agaasimaha Adeegyada Taageerada

PATTY KARSKO

Macallinka ELL

ETHAN KNUTI

Maareeyaha Kiis

RENE LOPEZ

Maareeyaha Nidaamyada Xogta

JON MCDUFFIE

Kormeeraha Caafimaadka

ASUKA MIZOBUCHI

Khabiirka IT-ga Dugsiga GAP

TOM MURPHY

Agaasimaha Fulinta, Change Inc.

JODY NELSON

Maareeyaha Kiis

SOPHAN NHEAN

Waxbarashada Gaarka ah (SPPS)

MICHELLE NICKESON

Agaasimaha ABE

LAURA OTT

Khabiirka Dhaqanka Bulshada

DAVE PEARSON

Macalinka Qoyska

PAW PEDRAZA

Agaasimaha Hawlaha

KATHY RAPPOS

Macallinka ELL

RACHEL STUDLEY

Maareeyaha Dariiqa Daryeelka Caafimaadka

ERIKA THUSTON

Macallinka dhismaha

CRAIG WAGENKNECHT

Diiwaan-hayaha Dugsiga

ROSEY WESLEY

Maamulaha Wadada Dhismaha

TONY ZAHRADKA

bottom of page